Almindelige betingelser

for køb af gave- og klippekort hos Kropsstudiet

Aftaleindgåelsen
Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når Kropsstudiet har registreret betalingen.

Levering
Gavekort og klippekort omtales herefter generelt som varen.

Når køb af varen er bekræftet af Kropsstudiet ved levering af varen til købers enhed (som e-mail eller sendt pr. post), vil kvittering for købet også være tilsendt køber pr. e-mail. Varen vil da kunne indløses hos Kropsstudiet.

Gyldighed
Gavekort og klippekort er ihændehaverbeviser. Sælger kan ikke drages til ansvar for uretmæssig indløsning af varen.

Indløsningsfristen er 3 år fra købsdato.

Den pålydende værdi kan ikke udbetales i kontanter.

Online betaling
Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt jvf. ovenfor.

Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Reklamation
Alle reklamationer bedes rettes direkte til Kropsstudiet.